نویسنده = باقریان محمود آبادی، حسین
تعداد مقالات: 1
1. فراوانی و علل قصور مامایی در پرونده های ارجاعی به اداره کل پزشکی قانونی اصفهان طی سال های 1384 تا 1388

دوره 17، شماره 99، خرداد 1393، صفحه 13-20

حسین باقریان محمود آبادی؛ فاطمه لهراسبی؛ مهرداد ستاره؛ مجتبی لطفی