نویسنده = اسماعیل نسب، نادر
تعداد مقالات: 1
1. بررسی سرطان پستان در زنان ایرانی در یک مطالعه اکولوژیک بر اساس عرض جغرافیایی، مواجهه با آفتاب و دریافت ویتامین D

دوره 17، شماره 129، دی 1393، صفحه 17-25

بهاره لطفی؛ نادر اسماعیل نسب؛ عباس آقائی؛ تورج احمدی جویباری