نویسنده = جلیلی، کتایون
تعداد مقالات: 1
1. میزان و علل مرگ مادر باردار با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی در استان کرمانشاه (91-1380)

دوره 18، شماره 163، مهر 1394، صفحه 15-21

مهرانگیز جمشیدپور؛ ندا ایزدی؛ مریم خشیج؛ حبیب اله رحیمی؛ اکرم روستایی شیردل؛ کتایون جلیلی؛ علی خورشیدی