نویسنده = اصل توقیری، مریم
تعداد مقالات: 1
1. مقایسه اثر ضد دردی ریشه گیاه سنبل الطیب و مفنامیک اسید در تسکین دیسمنوره اولیه

دوره 15، شماره 2، اردیبهشت 1391، صفحه 42-47

انسیه جنابی؛ مریم اصل توقیری؛ پریسا هجرتی