نویسنده = اسماعیل اکبری، محمد
تعداد مقالات: 1
1. برنامه جدید غربالگری سرطان دهانه رحم برای زنان کم خطر ایرانی

دوره 17، شماره 95، اردیبهشت 1393، صفحه 8-17

ناهید خداکرمی؛ فرح فرزانه؛ پروین یاوری؛ مریم خیام زاده؛ ربابه طاهری پناه؛ محمد اسماعیل اکبری