نویسنده = اسماعیل زاده، صدیقه
تعداد مقالات: 2
1. بررسی نقش درمان IUI در خانم های با انسداد یک طرفه لوله رحمی در هیستروسالپنگوگرافی

دوره 14، شماره 7، بهمن 1390، صفحه 1-5

صدیقه اسماعیل زاده؛ مهرداد فارسی؛ محمد رضا آقاجانی میر؛ مرمر فیروزپور؛ ترزا ماهوتی


2. آثار قرص پیشگیری از بارداری بر موفقیت باروری لقاح آزمایشگاهی

دوره 10، شماره 2، مهر 1386، صفحه 39-48

صدیقه اسماعیل زاده؛ محبوبه فرامرزی؛ مهتاب زینال زاده؛ طا هره نظری