نویسنده = امین فر، سکینه
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر محلول جنتامایسین موضعی بر میزان ترمیم اپیزیوتومی: یک کارآزمایی بالینی تصادفی شاهد دار

دوره 16، شماره 88، اسفند 1392، صفحه 21-28

سمیه مکوندی؛ محمدرضا عباسپور؛ سکینه امین فر