نویسنده = ازگلی، گیتی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی ارتباط بیماری پریودنتال با دیابت بارداری در مراجعین به مراکز بهداشتی درمانی منتخب شهر مشهد در سال 1390

دوره 18، شماره 143، اردیبهشت 1394، صفحه 11-16

گیتی ازگلی؛ ام البنین محسن پور؛ نزهت شاکری؛ علی فروزانفر؛ محمد حسن نیک خو