نویسنده = اکبری، محمد اسماعیل
تعداد مقالات: 1
1. ملاتونین و اهمیت آن در پیشگیری و درمان سرطان پستان: (یک مرور هدفمند)

دوره 17، شماره 118، مهر 1393، صفحه 10-21

الهه نوشین فر؛ داوود بشاش؛ ناهید خداکرمی؛ گوهر محمدی؛ افسون تقوی؛ مینو شاهانی؛ لیلی حسینی؛ محمد اسماعیل اکبری