نویسنده = اسداللهی، زهرا
تعداد مقالات: 2
1. بررسی تأثیر وضعیت نیمه‌نشسته بر سردرد بعد از بیهوشی نخاعی در زنان تحت جراحی سزارین الکتیو

دوره 22، شماره 6، شهریور 1398، صفحه 39-45

دکتر سعید خرم‌نیا؛ رضا نژادحسن؛ فاطمه رجائی‌پور؛ زهرا اسداللهی


2. مقایسه تأثیر قرار دادن لنگاز در طرفین رحم و وضعیت 30 درجه ترندلنبرگ معکوس در کاهش بروز درد شانه به دنبال عمل جراحی سزارین تحت بی حسی نخاعی

دوره 17، شماره 99، خرداد 1393، صفحه 8-12

مریم مرتضوی لاهیجانی؛ آزیتا منشوری؛ مهدی قهرمانی؛ زهرا اسداللهی؛ محمدرضا شفیع پور