نویسنده = اکبری، محمد تقی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی ارتباط چند شکلی G103T ژن فاکتور XIII با سقط مکرر جنین در بیماران ایرانی

دوره 16، شماره 76، آذر 1392، صفحه 19-24

فاطمه اسکندری؛ محمد تقی اکبری؛ شهره زارع کاریزی