نویسنده = امیری، نگار
تعداد مقالات: 1
1. بررسی سطح سرمی اسیدفولیک و هموسیستئین در زنان باردار و ارتباط آن با پره اکلامپسی

دوره 17، شماره 104، تیر 1393، صفحه 11-17

آذر جعفری؛ سمیه رئیسی؛ شهربانو پرچمی؛ کیهان قطره؛ نگار امیری؛ سپیده میرج