نویسنده = امامی مقدم، زهرا
تعداد مقالات: 2
1. تأثیر برنامه ورزشی با استفاده از باند ارتجاعی در ارتقاء سلامت زنان سالمند

دوره 18، شماره 177، دی 1394، صفحه 20-25

سیده زهرا اعمی؛ سلمه دادگر؛ فاطمه پورتقی؛ زهرا عسکری حسینی؛ زهرا امامی مقدم


2. ارتقای عملکرد زنان باردار در سلامت دهان و دندان بر اساس مدل اعتقاد بهداشتی

دوره 18، شماره 176، دی 1394، صفحه 11-16

زهرا امامی مقدم؛ سیده زهرا اعمی؛ سلمه دادگر؛ فاطمه سردار آبادی