نویسنده = باقری، مریم
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تاثیرزعفران خوراکی بر عملکرد جنسی زنان یائسه: یک مطالعه کارآزمایی بالینی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 آذر 1398

محبوبه قربانی؛ محبوبه طباطبایی چهر؛ مریم باقری؛ سکینه نظری؛ آیدا نیازی؛ مریم سلطانی؛ کتانه کاظمی