نویسنده = بازیار، دکتر شادی
تعداد مقالات: 1
1. گزارش یک مورد درمان موفقیتآمیز آنسفالیت هرپسی در سه ماهه دوم بارداری

دوره 22، شماره 12، اسفند 1398، صفحه 102-109

اشرف صابر؛ مبینا حسین فخرآبادی؛ مهوان خداپرست؛ دکتر شادی بازیار