نویسنده = ابهری، سید یاشار
تعداد مقالات: 1
1. بررسی فراوانی پیوژنیک گرانولوما و عوامل مرتبط در مراجعین باردار بیمارستان میرزاکوچک خان تهران در سال 90-1389

دوره 16، شماره 71، آبان 1392، صفحه 1-6

ماندانا خطیبی؛ شیرین نیرومنش؛ سید یاشار ابهری؛ نسیم فلک الافلاکی