نویسنده = ابریشمی، فاطمه
تعداد مقالات: 1
1. بررسی میزان شیوع آنمی فقرآهن در زنان باردار مراجعه‌کننده به بیمارستان قائم (عج)

دوره 18، شماره 163، مهر 1394، صفحه 1-7

نفیسه ثقفی؛ سارا بهمن؛ فاطمه ابریشمی