نویسنده = آریایی، نازیلا
تعداد مقالات: 1
1. گزارش مرگ زن باردار مبتلا پمفیگوس ولگاریس متعاقب آلودگی با انگل استرونژیلوئیدس استرکورالیس

دوره 16، شماره 80، دی 1392، صفحه 17-19

علیرضا قاسمی طوسی؛ رزیتا مزینانی؛ نازیلا آریایی