نویسنده = امیری پارسا، طیبه
تعداد مقالات: 1
1. اثر حجم تمرین ترکیبی (مقاومتی- هوازی) بر تغییرات نوروتروفینی، درد نوروپاتی و برخی شاخص های عملکردی در زنان یائسه مبتلا به نوروپاتی محیطی دیابتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 آبان 1398

طیبه امیری پارسا؛ رضا عطارزاده حسینی؛ ناهید بیژه؛ محمدرضا حامدی نیا