نویسنده = جان قربان، رکسانا
تعداد مقالات: 1
1. مروری بر مفهوم و ساختارحقوق باروری و جنسی در اسناد بین المللی حقوق بشر

دوره 17، شماره 100، خرداد 1393، صفحه 16-26

رکسانا جان قربان؛ رباب لطیف نژاد رودسری؛ علی تقی پور؛ محمود عباسی