نویسنده = ادیب‌مقدم، الهام
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی پیامدهای روانی و اجتماعی رحم جایگزین در مادر جایگزین و کودک حاصل از این روش: یک مطالعه مروری

دوره 22، شماره 4، تیر 1398، صفحه 73-86

دکتر میترا صوابی اصفهانی؛ حدیث سوری‌نژاد؛ الهام ادیب‌مقدم؛ زهرا محبی