نویسنده = بازیار، شادی
تعداد مقالات: 1
1. گزارش یک مورد درمان موفقیت‌آمیز آنسفالیت مشکوک هرپسی در سه ماهه دوم بارداری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 مهر 1398

اشرف صابر؛ مبینا حسین فخرآبادی؛ مهوان خداپرست؛ شادی بازیار