نویسنده = آموزگار، دکتر حورا
تعداد مقالات: 1
1. گزارش یک مورد حاملگی خارج رحمی بینابینی (کورنه‌آ) با جفت اینکرتا در نیمه دوم بارداری

دوره 22، شماره 2، اردیبهشت 1398، صفحه 96-101

دکتر زهرا یزدی؛ دکتر حورا آموزگار؛ دکتر زهره خلجی‌نیا