نویسنده = جعفرزاده، دکتر لعبت
تعداد مقالات: 1
1. اثر کرم واژینال کلوتریمازول به همراه مرزه کوهی بختیاری با کرم کلوتریمازول در درمان واژینیت کاندیدیایی

دوره 21، شماره 11، بهمن 1397، صفحه 14-22

دکتر لعبت جعفرزاده؛ آتنا سپردار؛ دکتر زهرا لری گویینی؛ دکتر محمود رفیعیان؛ فاطمه دریس؛ نجمه شاهین‌فرد