نویسنده = اکبرزاده، رویا
تعداد مقالات: 2
2. مقایسه روش القای انتخابی زایمان با روش انتظار و مراقبت از حاملگی طولانی

دوره 10، شماره 2، مهر 1386، صفحه 49-54

صدیقه یوسف زاده؛ رویا اکبرزاده؛ میترا افتخاریزدی