نویسنده = اکبرزاده باغبان، دکتر علیرضا
تعداد مقالات: 1
1. پاسخ ساختاری عضلات شکمی به شش هفته تمرین تقویتی در زنان مبتلا به دیاستازیس رکتی

دوره 21، شماره 9، آذر 1397، صفحه 71-82

فاطمه ایزدی؛ دکتر مینو خلخالی زاویه؛ دکتر علیرضا اکبرزاده باغبان