نویسنده = امیرساسان، دکتر رامین
تعداد مقالات: 1
1. اثر تمرین ترکیبی و مکمل یاری بذرکتان بر شاخصهای انسولینی و ترکیب بدنی زنان دارای اضافه وزن

دوره 21، شماره 8، آبان 1397، صفحه 9-21

دکتر وحید ساری صرّاف؛ دکتر رامین امیرساسان؛ فاطمه حلال‌خور