نویسنده = اقدام‌پور، فریده
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر ماساژ توأم با تکنیک‌های تنفسی بر رضایتمندی زایمان زنان نخست‌زا

دوره 21، شماره 6، شهریور 1397، صفحه 18-26

آرزو حاصلی؛ فریده اقدام‌پور؛ اشرف قیاسی