نویسنده = ارباب‌زاده، ترانه
تعداد مقالات: 1
1. مقایسه اثر دو دوز میزوپروستول واژینال در سقط سه ماهه دوم بارداری

دوره 21، شماره 4، تیر 1397، صفحه 19-24

مرضیه قاسمی؛ ترانه ارباب‌زاده؛ زهره برادران؛ فاطمه سروی