نویسنده = ابراهیم زاده ذگمی، سمیرا
تعداد مقالات: 1
1. مروری بر درمان های غیردارویی و دارویی هموروئید در بارداری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 آذر 1398

الهه جسمانی؛ سمیرا ابراهیم زاده ذگمی؛ معصومه کردی