نویسنده = احمدی، فرزانه
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تأثیر سولفات منیزیم موضعی بر شدت درد زایمان: کارآزمایی بالینی دوسوکور

دوره 21، شماره 5، مرداد 1397، صفحه 58-65

آرزو حیدری؛ نورالسادات کریمان؛ زهرا نائیجی؛ فرزانه احمدی