نویسنده = امیدی، مریم
تعداد مقالات: 1
1. بررسی ارتباط شدت استریای بارداری با پارگی زودرس پرده‌های جنینی در زنان نخست‌زا

دوره 21، شماره 3، خرداد 1397، صفحه 45-53

مریم امیدی؛ فرزانه جعفرنژاد؛ یلدا ناهیدی؛ طاهره صادقی