نویسنده = اسدی، مونا
تعداد مقالات: 1
1. گزارش یک مورد نادر کاتاتونی ناشی از سایکوز بعد از زایمان

دوره 21، شماره 4، تیر 1397، صفحه 99-102

مهدیه وردی‌پور؛ فریبرز رضایی‌طلب؛ مونا اسدی؛ فریبا زمرشیدی