پاتوفیزیولوژی ترشحات واژینال از دیدگاه طب سنتی ایران و مقایسه با طب رایج

نوع مقاله: مروری

نویسندگان

1 دستیار طب سنتی، دانشکده طب سنتی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.

2 استادیار گروه طب سنتی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران.

3 استادیار گروه طب سنتی، دانشکده طب سنتی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.

4 پژوهشگر طب سنتی، دانشکده طب سنتی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.

چکیده

مقدمه: ترشحات واژینال از شایع‌ترین شکایات زنان است که در موارد بسیاری با عدم پاسخ به درمان و عود همراه می‌باشد. در مطالعات بسیاری به درمان آن از دیدگاه طب ‌مکمل پرداخته‌ شده ولی سبب‌شناسی آن کمتر بررسی شده ‌است، لذا مطالعه حاضر با هدف بررسی پاتوفیزیولوژی ترشحات واژینال از دیدگاه طب ‌سنتی ‌ایران و مقایسه با طب ‌رایج انجام شد.
روش‌کار: در این مطالعه مروری، علل و علائم سیلان رحم از متون مرجع طب‌سنتی ‌ایران مانند قانون بوعلی سینا، معالجات عقیلی، اکسیر اعظم، طب اکبری و ... گردآوری و طبقه‌بندی شد. همچنین پاتوفیزیولوژی لکوره در کتب مرجع ژنیکولوژی مانند نواک و دنفورث و پایگاه‌های اطلاعاتی گردآوری شد. سپس یافته‎‌های دو دیدگاه با هم مقایسه ‌شد. اشتراکات و افتراقات دسته‏بندی شد و تبیین دو دیدگاه صورت گرفت.
یافته‌ها: خروج هر گونه ترشحات از واژن بر اساس طب‌سنتی‌ایران "سیلان" نامیده می‌شود که می‌تواند طبیعی یا غیرطبیعی باشد. سیلان غیرطبیعی با واژه سیلان رحم بیان شده ‌است. علل سیلان رحم، رحمی یا خارج رحمی است. دلایل رحمی شامل ضعف قوه غاذیه رحم و علل خارج رحمی ناشی از امتلای هر یک از اخلاط در بدن، ریزش آن‌ها به رحم و دفع از طریق ترشحات واژن است. در طب‌رایج لکوره می‌تواند فیزیولوژیک یا پاتولوژیک باشد که لکوره پاتولوژیک همان واژینیت است و بر اساس نوع ارگانیسم عامل عفونت تقسیم می‌شود.
نتیجه‌گیری: سیلان در طب‌ سنتی ‌ایران معادل لکوره در طب ‌رایج است. سیلان طبیعی نیز با لکوره فیزیولوژیک معادل است. لکوره پاتولوژیک تنها دارای دلایل عفونی است، درحالی‌که سیلان رحم دارای علل وسیع‌تری بوده و هر یک از این علل می‌توانند زمینه‌ساز عفونت و همچنین توجیه‌کننده موارد عدم پاسخ به درمان و عود مکرر واژینیت باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Pathophysiology of vaginal discharge from Iranian Traditional Medicine (ITM) point of view compared with common medicine

نویسندگان [English]

  • Pantea Shirooye 1
  • Maryam Yavari 2
  • Seyedeh Atieyeh Naiemi 1
  • Maryam Bahman 1
  • Azam Meyari 1
  • Hajar Memarzadeh Zavareh 1
  • Mojgan Tansaz 3
  • Soodabe Bioos 4
  • Razieh Nabi Meybodi 1
1 Resident of Traditional Medicine, Department of Traditional Medicine, School of Traditional Medicine, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Traditional Medicine, Faculty of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.
3 Assistant Professor, Department of Traditional Medicine, School of Traditional Medicine, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
4 Researcher, Department of Traditional Medicine, School of Traditional Medicine, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Vaginal discharge is one of the most common complaints in women which is associated with failure to treatment and recurrence in many cases. Multiple previous studies have investigated its treatment in the view of complementary medicine, but its etiology has been fewer considered. Therefore, this study was performed with ai