بررسی تاثیر عفونت های کلامیدیا تراکوماتیس و مایکوپلاسما ژنیتالیوم بر نتیجه ی IVF، درزنان مراجعه کننده به بیمارستان رضوی و مرکز ناباروری میلاد مشهد

نوع مقاله: اصیل پژوهشی

نویسنده

دانشگاه علوم پزشکی مشهد

چکیده

مقدمه: کلامیدیا تراکوماتیس و مایکوپلاسما ژنیتالیوم از عوامل اصلی بیماریهای دستگاه تناسلی در جهان میباشند. کلامیدیا تراکوماتیس و مایکوپلاسما ژنیتالیوم درزنان اورتریت، سرویسیت، وبیماری التهابی لگن ایجاد می کند که منجر به نازایی می شود.
روش بررسی : در این مطالعه از میان 100 خانم مراجعه کننده جهت IVF به مرکز درمانی ناباروری بیمارستان رضوی و مرکز ناباروری میلاد مشهد ، نمونه گیری از دهانه سرویکس با سواپ استریل انجام شد. پس از انتقال سواپ حاوی نمونه به داخل محیط کشت انتقالی براث و انکوباسیون در دمای 37 درجه به مدت 18 ساعت ، نمونه سانتریفوژ گردید و رسوب حاصل به داخل میکروتیوب منتقل و پس از سه بار شستشو، استخراج DNA به روش جوشاندن انجام شد. نمونه ها به روش PCR (Uniplex PCR ) بطور جداگانه برای هرکدام از باکتری ها، مورد بررسی مولکولی قرار گرفت.
یافته ها : نتایج نشان داد که تعداد 23 نمونه ی بیماران از نظر کلامیدیا تراکوماتیس و تنها یک مورد از نمونه ها از نظر مایکوپلاسما ژنیتالیوم مثبت گزارش شد.
نتیجه گیری : با توجه به شیوع عفونت کلامیدیا تراکوماتیس و مایکوپلاسما ژنیتالیوم غرباگری در زنان نابارور که متحمل شرایط نسبتا سخت و هزینه های بالای درمانهای ناباروری از جمله IVF می شوند، حائز اهمیت است. بنابراین پیشنهاد میشود که قبل از هر گونه اقدام برای درمان ناباروری بیماران از نظر وجود این باکتری ها پایش شده و در صورت مثبت بودن، تحت درمان آنتی بیوتیکی جهت این عفونتها قرار گیرند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of Chlamydia trachomatis and Mycoplasma genitalium infections on IVF outcome among women referred to Razavi hospital and Milad infertility center

نویسنده [English]

  • hadi safdari
mashad
چکیده [English]

Introduction :Chlamydia trachomatis and Mycoplasma genitalium are the most common cause of curable bacterial sexually transmitted infection (STI) worldwide.This infection causes urethritis, cervicitis, and pelvic inflammatory disease, which can lead to ectopic pregnancy or infertility. In this study, among 100 female patients who were referred to the Infertility Treatment Milad Infertility Center and Razavi Hospital of Mashhad for IVF.

Method :Got sample by sterilized swab from cervical .After transferring the swab containing the specimen into the broth medium and incubating at 37 ° C for 18 hours, the sample medium was centrifuged at 3000 rpm for 5 minutes.The precipitate was transferred to the microtiful and after three times washed and centrifuge was done with 7000 rpm for 7 minutes, then the DNA was extracted from the precipitate of the microtiumen sample by boiling The samples were then examined by PCR (Uniplex PCR) separately and with specific kits for each of these bacteria
Results: The results showed that 23 sample was positive for Chlamydia trachomatis and only one case was positive for Mycoplasma genitalium.
Conclusion:It is important to nourish infertile women who suffer from relatively severe conditions and relatively high costs of infertility treatment, including IVF.The presence of myco-plasma and chlamydia in the vagina it make it possible to transfer the infection to the embryo to a certain extent.. So it is advisable before any infertility treatment and transmit the patient's embryo, patients were monitored for the presence of these bacteria, and if positive, receive antibiotic treatment for these infections

کلیدواژه‌ها [English]

  • Chlamydia trachomatis
  • Mycoplasma genitalium
  • PCR
  • IVF
  • Infertility