مروری بر درمان های غیردارویی و دارویی هموروئید در بارداری

نوع مقاله: مروری

نویسندگان

1 دانشجو کارشناسی ارشد مامایی, دانشکده پرستاری و مامایی, دانشگاه علوم پزشکی مشهد, مشهد, ایران

2 دکتری بهداشت باروری, مرکز تحقیقات مراقبت های پرستاری و مامایی, دانشگاه علوم پزشکی مشهد, مشهد, ایران

3 استادیارگروه مامایی, دانشکده پرستاری و مامایی, دانشگاه علوم پزشکی مشهد, مشهد, ایران

چکیده

هموروئید از شایع ترین مشکلات دوران بارداری میباشد. در صورت عدم درمان به موقع تبدیل به یک بیماری مزمن میشود که اثرات زیان باری را به دنبال دارد. با توجه به شیوع بالای این مشکل در زنان باردار و عدم پرداختن به مرور روشهای نوین حمایتی, بالاخص دارویی و تهاجمی در طی 12 سال گذشته, مطالعه حاضر با هدف مرور انواع روشهای درمان هموروئید در بارداری انجام شد.
روش کار : با وارد کردن واژگان کلیدی مورد نظر به صورت منفرد و ترکیبی در پایگاه های اطلاعاتی Google Scholar- ProQuest -Scopus -Science Direct -PubMed SID- و Magiran از بازه زمانی تحت پوشش آنها تا June سال 2019, 38 مقاله به دست آمد که نهایتا 18 مقاله که به بررسی انواع روشهای درمان هموروئید در زنان باردار پرداخته بودند مورد بررسی قرار گرفتند.
یافته ها : جهت درمان هموروئید در دوران بارداری روشهای مختلفی وجود دارد اما کارایی بسیاری از آنها برگرفته از نتایج مطالعات بر روی جمعیت عمومی مبتلایان به این بیماری میباشد, بنابراین با توجه به عدم وجود مطالعات بالینی کافی و قدرتمند در زمینه کاربرد برخی روشها و ممنوعیت یا احتیاط استفاده از برخی روشهای دیگر در بارداری, تصمیم گیری در زمینه انتخاب روش درمانی بسته به شرایط هر بیمار و رعایت سلسله مراتب درمانی انجام میشود.
نتیجه گیری : با توجه به وجود روشهای مختلف درمان هموروئید و محدود بودن مطالعات جهت تایید کارایی و ایمنی بسیاری از این روشها بر روی زنان باردار, نیاز است مطالعات بیشتری در این زمینه انجام گردد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A review of Non-pharmacological and pharmacological of Hemorrhoid treatments in pregnancy

نویسندگان [English]

  • Elahe Jesmani 1
  • samira Ebrahimzadeh Zagami 2
  • Masoumeh Kordi 3
1 MSc student of midwifery, School of Nursing and Midwifery, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
2 Ph.D. in reproductive health, Nursing and Midwifery Care Research Center, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
3 Assistant Professor, Department of Midwifery, School of Nursing and Midwifery, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
چکیده [English]

Hemorrhoids is one of the most common problems during pregnancy. In the absence of timely treatment, it can become a chronic disease that has deleterious effects. Considering the high prevalence of this problem in the population of pregnant women and Failure to review the new advocacy, especially drug and aggressive methods over the past 12 years, the aim of this study was to review different methods of treatment of hemorrhoids in pregnancy.
Materials and Methods: the key words are entered individually and in the databases Google Scholar- ProQuest -Scopus -Science Direct –PubMed, SID and Magiran from the period covered by these bases until June 2019, 38 articles were obtained, and finally 18 articles that investigated different types of hemorrhoids treatment in pregnant women were reviewed.
Results: There are various methods to treat hemorrhoids during pregnancy, but many of them are based on the results of studies in the general population of patients with this disease. Therefore, due to the lack of sufficient and powerful clinical studies on the use of certain methods and the prohibition or caution of using other methods in pregnancy, Decisions about which treatment to take depend on each patient's condition and the treatment hierarchy.
Conclusion: Due to the existence of different methods of treatment of hemorrhoids and limited studies to confirm the efficacy and safety of many of these methods in pregnant women, further studies are needed

کلیدواژه‌ها [English]

  • Hemorrhoids
  • pregnancy
  • Treatment