تومور نادر استرومال اسکلروزان تخمدان: گزارش مورد

نوع مقاله: گزارش مورد

نویسندگان

1 گروه انکولوژی زنان، بیمارستان ولی عصر، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران

2 دانشکده پزشکی

3 دانشجوی دکتری تخصصی بهداشت باروری،کمیته پژوهشی دانشجویان، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

4 دپارتمان پاتولوژی، انستیتو سرطان شناسی، بیمارستان امام خمینی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران

چکیده

مقدمه: تومور استرومال اسکلروزان تخمدان(SSTs) تومور نادری از گروه سکس کورد استرومال تومور می‌باشد. با توجه به ویژگی های خاص بالینی، هیستولوژی و هورمونی از گروه سکس کورد استرومال متمایز شده است. در این مقاله یک مورد نادر از تومور استرومال تومور استروما اسکلروزان تخمدان با آسیت گزارش شده است.
معرفی بیمار: خانم 37 ساله با شکایت آمنوره سه ماه که طی بررسی سونوگرافی متوجه توده توپر در آدنکس راست همراه با مایع آزاد صفاقی و تومور مارکر نرمال شده اند و با احتمال بدخیمی در بیمارستان امام خمینی(ره) دانشگاه علوم پزشکی تهران بستری شد.
نتیجه گیری: توده های توپر با مایع آزاد صفاقی در تشخیص افتراقی توده های بدخیم تخمدانی می باشند، ولی برخی از توده های خوش خیم مثل تومور استروما اسکلروزان تخمدان می توانند ویژگی های سونوگرافیک توده های بدخیم را داشته باشند که بهتر است قبل از جراحی وسیع با ارسال نمونه به پاتولوژی فروزن و تایید پاتولوژی خوش خیم مبنی بر تومور استرومال اسکلروزان تخمدان جراحی محدودتر با حفظ تخمدان برای بیمار انجام داد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Rare Sclerosis Stromal Tumor: Case Report

نویسندگان [English]

  • setareh akhavan 1
  • mitra ModaresGilani 1
  • farzaneh rashidi fakari 3
  • masoomeh safaei 4
1 Department of Oncologic Gynecology, Vali-Asr hospital, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran
3 PhD Student of Reproductive Health, Student Research Committee, Department of Midwifery and Reproductive Health, School of Nursing and Midwifery, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran
4 Department of Pathology, Cancer Institute, Imam Khomeini Hospital, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran
چکیده [English]

Background: Sclerosing stromal tumor (SST) is a rare tumor of the steroid group of the tumor. Due to specific clinical features, histology and hormones are distinguished from the steroid group. In this article, a rare case of sclerosing stromal tumor with ascites has been reported.
Case presentation: A 37-year-old woman was admitted with a three-month amenorrhea complaint during a sonographic examination of a solid tumor in right adnexa's with peritoneal fluid and tumor marker normal and admitted to the Imam Khomeini Hospital of Tehran University of Medical Sciences.
Conclusion: Bulk solids with peritoneal fluid are the differential diagnosis of malignant ovarian masses, but some benign tumors like the sclerosing stromal tumor can have ultrasonographic features of the malignant masses, which should be better before extensive surgery. By sending the specimen to the frozen pathology and confirming the benign pathology based on the sclerosing stromal tumor, the ovaries performed a more limited surgical procedure by preserving the ovaries for the patient.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ovary
  • Ascites
  • Malignant