گزارش یک مورد درمان موفقیت‌آمیز آنسفالیت مشکوک هرپسی در سه ماهه دوم بارداری

نوع مقاله: گزارش مورد

نویسندگان

1 The Corresponding Author: Instructor, M.Sc in Midwifery, faculty member, Esfarayen Faculty of Medical Sciences, Esfarayen, Iran ORCID code: 0000-0003-1887-9140 E-mail address: asaber1369@yahoo.com

2 نویسنده مسئول؛ مربی، کارشناس ارشد مامایی، عضو هیات علمی، دانشکده علوم پزشکی اسفراین، اسفراین، ایران آدرس ایمیل: asaber1369@yahoo. com

3 3. کارشناس ارشد پرستاری، بیمارستان بنت الهدی، دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی، بجنورد، ایران

4 متخصص مغز و اعصاب، گروه مغز و اعصاب، بیمارستان امام حسن (ع)، دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی، بجنورد، ایران

چکیده

زمینه و هدف: آنسفالیت هرپسی یک اختلال اورژانس نورولوژیک است. در این مقاله یک مورد آنسفالیت هرپسی اسپورادیک در خانم باردار 26 هفته گزارش می‌شود.
معرفی بیمار: زن باردار 30 ساله با سن بارداری 26 هفته به علت کاهش سطح هوشیاری، گیجی، عدم پاسخگویی به سوالات، عدم شناخت اطرافیان، تهوع و استفراغ ، سردرد دو طرفه ناحیه تمپورال در سرویس زنان بیمارستان بنت الهدی بستری شد. در بدو پذیرش علائم‌حیاتی و درصد اشباع‌اکسیژن خون نرمال بود. به دلیل علائم نورولوژیک مشکوک به اکلامپسی و پروتئینوری، سولفات منیزیم تجویز شد. پس از 8 ساعت به‌علت بروز تب، تداوم اختلال هوشیاری و تشنج تونیک-کلونیک ژنرالیزه MRI مغز انجام شد که درگیری دوطرفه تمپورال و ناحیه فرونتال چپ مشهود بود. واکنش زنجیره‌ای پلیمراز در بررسی مایع مغزی-نخاعی از نظر ویروس هرپس سیمپلکس نوع یک و دو، منفی بود، به دلیل عدم رضایت مددجو تکرار آزمایش صورت نگرفت. میزان پروتئین و لکوسیت و گلبول قرمز در آنالیز CSF افزایش یافته بود. آسیکلوویر وریدی بعد از بروز تشنج و تشدید علائم نورولوژیک تجویز شد. با توجه به نتایج تست‌های آزمایشگاهی، MRI مغز و EEG تشخیص آنسفالیت هرپسی مطرح گردید. بیمار یهبود یافت و بعد از 14 روز از بستری مرخص شد. نوزاد سالم در سن بارداری 39 هفته به روش زایمان واژینال متولد شد.
نتیجه گیری: در صورت بروز علائم نورولوژیک در زنان باردار (سردرد، گیجی و تغییر وضعیت هوشیاری) مشاوره اورژانس نورولوژیک جهت رد سایر تشخیص‌های افتراقی تهدید کننده حیات غیر از اکلامپسی نظیر آنسفالیت هرپسی، ترومبوز سینوس وریدی و اختلالات متابولیک ضروری است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A case report of successful treatment of suspected herpes encephalitis in the second trimester of pregnancy

نویسندگان [English]

  • Ashraf saber 1
  • Mobina Hosein FakhrAbadi 2
  • Mahvan Khodaparast 3
  • Shadi Bazyar 4
1 نویسنده مسئول؛ مربی، کارشناس ارشد مامایی، عضو هیات علمی، دانشکده علوم پزشکی اسفراین، اسفراین، ایران آدرس ایمیل: asaber1369@yahoo. com
2 2. Bachelor student of Midwifery, Department of Midwifery, Bojnurd Faculty of Nursing and Midwifery,North Khorasan University of Medical Sciences, Bojnurd, Iran Email address:mobina.hfakhrabadi13@gmail.com ORCID code: 0000-0003-1411-7587
3 M.Sc of nursing, Bentolhoda Hospital, North Khorasan University of Medical Sciences, Bojnurd, Iran
4 Neurologist, Department of Neurology, Imam Hassan Hospital, North Khorasan University of Medical Sciences, Bojnurd, Iran
چکیده [English]

Background and Aim: Herpes encephalitis is a neurological emergency disorder. In this paper, a case of sporadic herpes encephalitis was reported in pregnant woman at 26 weeks' gestation.
Case Report: 30-year-old pregnant woman with gestational age of 26 weeks due to decreased consciousness, confusion, Failure to answer questions, disorientation, nausea and vomiting, headache on both sides of the temporal region was admited in the Women's Service of Bentolhoda Hospital. On admission, vital signs and oxygen saturation was normal. Magnesium sulfate was administered because of suspected neurological symptoms of eclampsia and proteinuria. After 8 hours due to fever, continued disturbance of consciousness and generalized tonic-clonic seizure, brain MRI was performed that bilateral involvement of the temporal and left frontal areas was evident. HSV-1/HSV-2 polymerase chain reaction (PCR) for Detection of Herpes Simplex Virus in Cerebrospinal Fluid was negative. The experiment was not repeated because of patient dissatisfaction. Level of Protein, leukocytes and RBC was increased in CSF analysis. Venous acyclovir was prescribed after seizures and exacerbation of neurological symptoms. According to results of laboratory tests, brain MRI and EEG were diagnosed with herpes simplex encephalitis. The patient improved and was discharged after 14 days of hospitalization. Healthy baby was born by vaginal delivery at 39 weeks.
Conclusions: In the event of neurological symptoms in pregnant women (headache, dizziness, and altered consciousness), An urgent consultation with a neurologist is required to rule out other differential life-threatening diagnoses other than eclampsia such as herpes simplex encephalitis, venous sinus thrombosis, and metabolic disorders.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Encephalitis
  • Herpes simplex
  • pregnancy