مهمترین عوامل بستری مادران باردار آسیایی در بخش مراقبتهای ویژه

نوع مقاله: مروری

نویسندگان

1 گروه بیهوشی ، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد ، ایران

2 گروه زنان ، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد ، ایران

چکیده

چکیده
مرگ و میر مادران حین زایمان یک شاخص مهم شناخته شده برای کیفیت خدمات زایمان است که نشان دهنده میزان توسعه یافتگی یک کشور میباشد و با سطوح مختلف اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی آن کشور در ارتباط است. شیوع عوارض مادری با توجه به تغییرات در معیارهای تعریف شده و فقدان پایگاه ثبت داده های پایه برای جمع آوری اطلاعات مربوط به این بیماران، بحث برانگیز است. پذیرش به بخش مراقبت های ویژه (ICU) ممکن است یک نشانگر عینی از بیماری‌های شدید مادر باشد. با توجه به اهمیت کاهش مرگ و میر مادران به عنوان یکی از مهترین شاخصهای سلامت و اهمیت بررسی دلایل بروز آن این مرور سیستمسک با هدف بررسی علل نیاز مادارن باردار به ورود به بخش مراقبتهای ویژه صورت گرفت. بر اساس یافته‌های بدست آمده، خونریزی و پره اکلامپسی شایعترین علل بستری زنان باردار در بخش مراقبت‌های ویژه می‌باشد. بر اساس یافته‌های مطالعه حاضر، شایعترین علت مراجعه زنان باردار به ICU ، خونریزی بود که فراوانی آن در کشورهای آسیایی بین 7 تا 62 درصد بود. دومین علت مراجعه زنان باردار به ICU، پره اکلامپسی و اکلامپسی بود که فراوانی آن بین 2 تا 25% گزارش شد. دیگر عوامل شایع در انتقال زنان باردار به ICU عبارت بودند از سپسیس، سندرم HELLP، کاردیومیوپاتی پری پارتوم، سندرم آمبولی فلج مغزی و کبد چرب حاد حاملگی.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Most Common reasons for ICU admissions during pregnancy in Asian mothers

نویسندگان [English]

  • Ehsan Hashemi Petroudi 1
  • Sepideh Fanaei 1
  • Babak Dabbaghi 1
  • Sonia Nourkhomami 2
  • Alireza Sedaghat 1
1 Department of Anesthesiology, Mashhad university of medical sciences, Mashhad, Iran
2 Department of obstetrics and gynecology, Mashhad university of medical sciences, Mashhad, Iran
چکیده [English]

Maternal mortality during childbirth is a well-known indicator of the quality of maternity services that reflects the level of development of a country. Moreover, it is associated with various social, economic and cultural levels of a country. The prevalence of maternal complications is controversial due to the changes in predefined criteria and the lack of baseline registration databases to collect information about these patients. Admissions to the Intensive Care Unit (ICU) may be considered an objective indicator of severe maternal diseases. One of the most important health indicators is to reduce maternal mortality and the significance of examining the reasons for its occurrence. Therefore, this systematic review aimed to investigate the reasons why pregnant women are admitted to the ICUs. According to the findings, hemorrhage and preeclampsia are the most common causes of hospitalization of pregnant women in the ICUs. Based on the findings of this study, hemorrhage with an incidence rate of 7 to 62% was the most common admission causes of pregnant women to the ICUs in Asian countries. The second reason for pregnant women referral to the ICUs was preeclampsia and eclampsia (2 to 25%). Other common causes for the ICU admissions during pregnancy included sepsis, HELLP syndrome, peripartum cardiomyopathy, cerebral palsy syndrome, and acute fatty liver of pregnancy.

کلیدواژه‌ها [English]

  • HELLP syndrome
  • Hemorrhage
  • Intensive Care Unit
  • Preeclampsia
  • Sepsis