بررسی ارتباط سطح سرمی تستوسترون و یافته های سونو گرافی در زنان مبتلا به هیرسوتیسم در دو گروه با قاعدگی منظم و نامنظم

نوع مقاله: اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 دستیار تخصصی/ دانشگاه تهران

2 گرو نازایی، دپارتمان زنان، دانشکده علوم پزشکی تهران، تهران، ایران

3 گروه ردیولوژی، بیمارستان یاس، دانشکده علوم پزشکی تهران، تهان،اران

4 گروه پزشکی اجتماعی، دانشکده علوم پزشکی تهران،تهران،ایران

5 گروه پوست، بیمارستان رازی، دانشکده علوم پزشکی تهران، تهران، ایران

چکیده

مقدمه:
با توجه به شیوع بیماری تخمدان پلی کیستیک و به دلیل بروز عوارض ناشی از آن در بین افراد در سنین باروری، مطالعه حاضر به بررسی ارتباط بین سطح سرمی تستسترون و یافته‏های سونوگرافیگ در دو گروه زنان متاهل با قاعدگی منظم و نامنظم با نمای مشترک سطح بالای هرمون‏های مردانه (هیرسوتیسم) بمنظور پیشبینی و تشخیص به عنوان جایگزین روش‏های کنونی پرداخته است.
مواد و روش‏ها:
این مطالعه بصورت مورد شاهدی طی سال‏های 97-1396 روی 93 بیمار هیرسوت در 2 گروه با قاعدگی منظم و نامنظم انجام گرفت. چک لیست فریمن-گالوی بعد از معاینه بالینی توسط متخصص زنان تکمیل شده و سپس بیماران تحت بررسی سونوگرافی واژینال و آزمایش سرمی تستوسترون قرار گرفتند. داده‏ها توسط نرم‌افزار SPSS22، مورد تحلیل قرار گرفت.
یافته‏ها:
در گروه با قاعدگی نامنظم ارتباط خطی مستقیم معنادار بین معیار گالوی و یافته های سونوگرافیک تخمدان مشاهده شد (P

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Total testosterone and ultrasonographic findings among normal menstrual and oligomenorrhic hirsute women

نویسندگان [English]

  • ezat hajmolarezaei 1
  • mahbod ebrahimi 2
  • behnaz moradi 3
  • leila sedigh 4
  • narges ghandi 5
1 obstetric and gynecology rezident / tehran/iran
2 IVF Unit . Yas Complex Hospital . OB & GYN DEpartment . Tehran University of Medical Science
3 radiology Unit . Yas Complex Hospital . Tehran University of Medical Science
4 socil medcine department.Tehran University of Medical Science
5 dermatolog department, razi complex, tehran university, iran
چکیده [English]

As poly cystic ovarian syndrome is a common finding and because of it’s complication we try to find the relation between total testosterone and sonographic finding among hirsute women who were divided two groups : normal and oligomenohrric mensturation, to find it as a predictor and diagnostic factor.
Material and Method:
This study is a case control study during1396-97,among 93hirsut patients in 2 groups: normal and olligomennohric mensturation,Ferriman-Gallwey score was counted and all paitients were examined clinically.vaginal solography and total testosterone by blood.finally all data’s were analyzed by SPSS22.
Result:
Among olligomennohric groupswe find direct linear significant relation among Gallwey score and sonographic finding(P

کلیدواژه‌ها [English]

  • Hirsutism
  • Mensturation
  • total Testosterone