دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

اصیل پژوهشی

1. بررسی میزان پاسخ پاتولوژیک ، عوارض درمان و بقای مبتلایان به سرطان سرویکس موضعی پیشرفته پس از درمان با کموتراپی نئوادجوانت ،یک کارآزمایی بالینی فاز 2

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 تیر 1398

الهه عاقل؛ ساره حسینی؛ ملیحه حسن زاده؛ فاطمه همایی شاندیز؛ آذر فانی پاکدل؛ زهره یوسفی؛ سودابه شهیدثالث؛ مرجانه فرازستانیان


مروری

2. مهمترین عوامل بستری مادران باردار آسیایی در بخش مراقبتهای ویژه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 مرداد 1398

احسان هاشمی پطرودی؛ سپیده فنایی؛ بابک دباغی؛ سونیا نورخمامی؛ علیرضا صداقت


اصیل پژوهشی

3. بررسی عوارض جنین و مادری در زایمان‌های طبیعی و سزارین در موارد ارجاعی به کمیسیون پزشکی قانونی اصفهان طی سال‌های 95 -1392

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 شهریور 1398

جلال کریمی


4. بررسی تاثیر روش زایمان بر سطح هورمون‌های عملکردی تیروئید و گازهای خونی در بند ناف نوزاد درهنگام تولد، یک مطالعه ی مقطعی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 مهر 1398

ماهرخ دولتیان؛ آوا نعمتی؛ سمیرا بهبودی گندوانی؛ ملیحه نصیری


5. بررسی مقایسه ای شیوع GBSدر زنان باردار 34-24 هفته، با علائم زایمان زودرس با و بدون پارگی کیسه ی آب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 مهر 1398

مریم همتی؛ طراوت فاخری؛ انیس الدوله نانکلی؛ فرحناز کشاورزی؛ الهام شاه حسینی


گزارش مورد

6. گزارش یک مورد درمان موفقیت‌آمیز آنسفالیت مشکوک هرپسی در سه ماهه دوم بارداری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 مهر 1398

اشرف صابر؛ مبینا حسین فخرآبادی؛ مهوان خداپرست؛ شادی بازیار


اصیل پژوهشی

7. تاثیر تمرینات هوازی و مقاومتی بر سختی جدار عروق و اینترلوکین 6 و 10 سرم زنان چاق

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 مهر 1398

زیبا رحیمیان مشهد؛ سیدرضا عطارزاده حسینی؛ امیر رشیدلمیر؛ محمد علی سردار؛ سیروس نکویی؛ رامش گیتی


8. تأثیر 5 ماه تمرین ورزشی هوازی بر سطوح سرمی آنزیم‌های کبدی زنان مبتلا به کم‌کاری تیروئید تحت‌بالینی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 مهر 1398

محمد فتحی زاده؛ وحید ولی پور ده نو؛ محمد فتحی


9. مقایسه آموزش مبتنی بر بیمار استاندارد شده و سخنرانی با بازخورد برصلاحیت بالینی ماماها درمشاوره غربالگری ناهنجاریهای جنینی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 مهر 1398

مریم جاویدی صرافان؛ مهین تفضلی؛ طلعت خدیوزاده؛ سید رضا مظلوم؛ مرضیه لطفعلیزاده


10. بررسی نسبت فراوانی سندرم تونل کارپ در بازماندگان سرطان پستان با لنف ادم در مراجعین به مراکز آموزشی درمانی سطح شهر تبریز: 98-1397

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 آبان 1398

مهدی خانبابایی گول؛ مهرداد زمانی اسفهلان؛ محمود عیدی


11. بررسی اثر ترامادول بر بافت بیضه و هورمون های انسولین و تستوسترون در موشهای سالم و دیابتی شده با استرپتوزوتوسین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 آبان 1398

سحر ملزمی؛ ناهید بلبل حقیقی؛ امیر رضا دارابیان؛ مریم حسین پور؛ محمد افشار اردلان؛ امیرحسین توزنده جانی


12. اثر حجم تمرین ترکیبی (مقاومتی- هوازی) بر تغییرات نوروتروفینی، درد نوروپاتی و برخی شاخص های عملکردی در زنان یائسه مبتلا به نوروپاتی محیطی دیابتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 آبان 1398

طیبه امیری پارسا؛ رضا عطارزاده حسینی؛ ناهید بیژه؛ محمدرضا حامدی نیا


راهنمای بالینی

13. مقایسه اثر تریگر اوولاسیون HCG و توام HCG و اکسی توسین بر ایجاد حاملگی بیوکمیکال

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 آبان 1398

شهناز نظام دوست؛ فرحناز فرزانه


گزارش مورد

14. افزایش سطح Ca125 در توده ی خوش خیم فیبرومای تخمدان: گزارش مورد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 آبان 1398

شهرزاد شیخ حسنی؛ اعظم السادات موسوی؛ صدیقه قاسمیان دیزج مهر؛ فرزانه رشیدی فکاری


مروری

15. مروری بر درمان های غیردارویی و دارویی هموروئید در بارداری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 آذر 1398

الهه جسمانی؛ سمیرا ابراهیم زاده ذگمی؛ معصومه کردی


17. ارتباط سطح ویتامین D مادر با پارگی زودرس پرده های جنینی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 آذر 1398

شهلا فرضی پور؛ فرانک جلیل وند؛ فیروز امانی؛ معصومه کاظمی؛ رویا نیکجو؛ سمیرا شهباززادگان


18. افزایش فراوانی نسبی سرطان تخمدان در مقایسه با روند نزولی سرطان سرویکس: بررسی 35 ساله سرطان های ژنیکولوژیک در شمال شرق ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 آذر 1398

مریم صالحی؛ سیده سمانه حسینی؛ زهره یوسفی؛ مریم عمادزاده؛ فاطمه همایی شاندیز؛ پروین حکم ابادی؛ مهتا صالحی؛ پردیس شجاعی


19. بررسی تاثیرزعفران خوراکی بر عملکرد جنسی زنان یائسه: یک مطالعه کارآزمایی بالینی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 آذر 1398

محبوبه قربانی؛ محبوبه طباطبایی چهر؛ مریم باقری؛ سکینه نظری؛ آیدا نیازی؛ مریم سلطانی؛ کتانه کاظمی


20. اثربخشی آموزش شفقت به خود برگرگرفتگی و عرق شبانه زنان یائسه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 آذر 1398

سیمین عرب؛ احمد برجعلی؛ فرحناز مسچی؛ علیرضا کاکاوند؛ مریم ذاکری حمیدی


21. تکرارپذیری نسبی، خطای معیار اندازه گیری و کمترین تغییر قابل تشخیص ارزیابی سونوگرافی ترنس ابدومینال فعالیت عضلات کف لگن حین انقباض، مانور والسالوا و curl شکمی در زنان سالم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 دی 1398

مائده فانی؛ رضا صالحی؛ نوید چیت ساز؛ شاهین گوهرپی؛ شهلا زاهدنژاد


22. مقایسه تأثیر 12 هفته مصرف گل گاوزبان و تمرین تناوبی شدید بر سطوح CRP و فریتین در زنان چاق

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 اسفند 1398

فرزانه تقیان؛ مریم نصری