کلیدواژه‌ها = بی اختیاری ادراری
تعداد مقالات: 4
1. بررسی ارتباط شدت بی اختیاری ادراری پس از زایمان با تعداد زایمان و کیفیت زندگی در زنان مولتی پار

دوره 17، شماره 105، تیر 1393، صفحه 18-23

منصوره رنگرز جدی؛ سمیه مومنیان؛ علی رسولی؛ زینب سیف زاده؛ عاطفه هدایتی زاده


2. بررسی شیوع بی اختیاری ادراری و روده ای پس از زایمان و عوامل مرتبط با آن

دوره 16، شماره 86، بهمن 1392، صفحه 9-15

زهرا علیپور؛ نرگس اسکندری؛ زهرا ابراهیمی؛ اعظم باقری


3. بررسی نتایج عمل تعلیق گردن مثانه با فاسیا در بیماران مبتلا به بی اختیاری استرسی ادرار

دوره 12، شماره 2، تیر 1388، صفحه 5-13

ناهید مستقل؛ سهیلا پیرو؛ شادی محمدی؛ آذر زمانی


4. شدت و شیوع بی اختیاری ادراری در زنان شاغل پس از یا ئسگی

دوره 9، شماره 2، مهر 1385، صفحه 47-52

محبوبه تشکری؛ علی مقیمی؛ علی اصغر پیله وریان؛ مریم مقیمیان