کلیدواژه‌ها = آدیپونکتین
تعداد مقالات: 3
1. تأثیر تمرینات آکوا و مقاومتی بر نیمرخ لیپیدی، آدیپونکتین، انسولین و گلوکز خون مبتلایان به دیابت بارداری

دوره 21، شماره 4، تیر 1397، صفحه 8-18

سید علی حسینی؛ نسیبه کاظمی؛ رضا نوری؛ محمدرضا کردی؛ مریم کسرائیان


3. مقایسه سطوح سرمی لپتین و آدیپونکتین در زنان باردار مبتلا به دیابت بارداری و زنان باردار سالم

دوره 16، شماره 84، بهمن 1392، صفحه 1-9

علی خسروبیگی؛ مژگان کاویانی؛ حسن احمدوند؛ مهسا نسیمی دوست