کلیدواژه‌ها = زوجین
تعداد مقالات: 5
1. مقایسه طرحواره نقش جنسیتی زوجین، در دو گروه از زنان با و بدون همسرآزاری مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر مشهد در سال 1394

دوره 20، شماره 2، اردیبهشت 1396، صفحه 21-30

شهلا نورانی سعدالدین؛ سمیه بهارشاهی؛ حبیب الله اسماعیلی؛ نگار اصغری‌پور


2. تعیین نوع رابطه موجود بین جنین های آزمایشگاهی و زوجین و تعیین صاحب اختیار آنان

دوره 18، شماره 151، تیر 1394، صفحه 20-30

نازیلا تقوی؛ سید محمد اسدی نژاد؛ رضا عمانی سامانی؛ عبادالله رستمی


3. مقایسه خشنودی زناشویی در زوجین بارور و نابارور و رابطه آن با مشکلات جنسی

دوره 18، شماره 143، اردیبهشت 1394، صفحه 1-10

زهرا زارع؛ ناهید گلمکانی؛ ملیحه امیریان؛ سیدرضا مظلوم؛ مجتبی لعل آهنگر


5. تعیین ارتباط انگیزه های فرزندآوری با ترجیحات باروری

دوره 17، شماره 114، شهریور 1393، صفحه 8-18

طلعت خدیوزاده؛ الهام ارغوانی؛ محمد تقی شاکری