کلیدواژه‌ها = سزارین قبلی
تعداد مقالات: 2
1. بررسی ارزش تشخیصی ضخامت سگمان تحتانی رحم با سونوگرافی شکم در میزان از هم گسیختگی حین سزارین و تعیین فاکتورهای مرتبط با آن

دوره 21، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 22-31

گیتی رحیمی؛ نسرین فولادی؛ سمیه زینی‌زاده جدی؛ فرشته دماری یام؛ سمیرا شهباززادگان


2. تأثیر میزوپروستول واژینال و زیرزبانی در ختم بارداری های سه ماهه دوم در بیماران سزارین قبلی

دوره 15، شماره 24، آبان 1391، صفحه 1-7

صدیقه آیتی؛ فاطمه وحید رودسری؛ مرجان امینی؛ محمد تقی شاکری؛ ملیحه حسن زاده؛ ازهار برهمت