کلیدواژه‌ها = سرطان تخمدان
تعداد مقالات: 3
1. تغییرات شیوع و اپیدمیولوژی سرطان‌های دستگاه تناسلی زنان در شمال شرق ایران در بررسی 35 ساله

دوره 22، شماره 12، اسفند 1398، صفحه 11-18

دکتر سیده سمانه حسینی؛ دکتر زهره یوسفی؛ دکتر مریم عمادزاده؛ دکتر فاطمه همایی شاندیز؛ دکتر پروین حکم‌آبادی؛ دکتر مهتا صالحی؛ دکتر پردیس شجاعی؛ دکتر مریم صالحی


2. گزارش یک مورد آدنوکارسینوم تخمدان در بارداری با متاستاز ریوی

دوره 15، شماره 27، آذر 1391، صفحه 1-7

ملیحه حسن زاده؛ ملیحه محمودی نیا