کلیدواژه‌ها = تمرین
تعداد مقالات: 3
1. اثر تمرین ترکیبی و مکمل یاری بذرکتان بر شاخصهای انسولینی و ترکیب بدنی زنان دارای اضافه وزن

دوره 21، شماره 8، آبان 1397، صفحه 9-21

دکتر وحید ساری صرّاف؛ دکتر رامین امیرساسان؛ فاطمه حلال‌خور


2. تأثیر تمرینات آکوا و مقاومتی بر نیمرخ لیپیدی، آدیپونکتین، انسولین و گلوکز خون مبتلایان به دیابت بارداری

دوره 21، شماره 4، تیر 1397، صفحه 8-18

سید علی حسینی؛ نسیبه کاظمی؛ رضا نوری؛ محمدرضا کردی؛ مریم کسرائیان


3. مقایسه تاثیر تیپینگ و تمرین درمانی بر ناتوانی عملکردی و لوردوز کمری در سه ماهه دوم بارداری

دوره 18، شماره 158، مرداد 1394، صفحه 9-18

شهلا نورانی؛ سعیده ریگی یوسف آبادی؛ امین اظهری؛ محمد تقی شاکری