نویسنده = حامد رضایی
تعداد مقالات: 1
1. گزارش درمان آندوسکوپی یک سنگ روی IUD در مثانه

دوره 20، شماره 4، تیر 1396، صفحه 88-91

شهرام گوران؛ علی‌محمد فخریاسری؛ نگار بهتاش؛ حامد رضایی؛ محمدرضا نیکوبخت