نویسنده = اشرف دیرکوند مقدم
تعداد مقالات: 2
1. تأثیر آلودگی هوا بر نتایج بارداری: یک مطالعه مروری

دوره 17، شماره 102، خرداد 1393، صفحه 7-11

علی دل پیشه؛ اشرف دیرکوند مقدم؛ فاطمه دیرکوند مقدم


2. سیمای اپیدمیولوژی ناباروری در ایلام در سال 1392

دوره 17، شماره 98، اردیبهشت 1393، صفحه 8-14

علی دل پیشه؛ اشرف دیرکوند مقدم؛ زهرا مرادی؛ نسیم میرمقدم