نویسنده = نغمه خورسند
تعداد مقالات: 2
1. گزارش چند مورد نادر حاملگی خارج رحمی محل اسکار سزارین و درمان موفق آن

دوره 20، شماره 5، مرداد 1396، صفحه 97-102

جلوه جلیلی؛ ملیحه عافیت؛ فاطمه تارا؛ نغمه خورسند؛ علی جاویدی


2. گزارش یک مورد کوریوآنژیومای جفتی

دوره 19، شماره 16، تیر 1395، صفحه 17-22

سیده اعظم پورحسینی؛ سمانه فیروز؛ نغمه خورسند